CONDICIONS DE VENDA

En aquest apartat trobaràs les condicions de venda i serveis del lloc web: http://ergokids.ddev.site,  del que és l’administrador, ERGOKIDS, SL, amb CIF: B66113937, domicili: AVINGUDA ALFONS XIII, 72, CP: 08912, localitat: BADALONA, província de: BARCELONA, i que regulen la comercialització i venda online dels nostres productes que oferim i estan exposats en aquesta pàgina web.

Degut al contingut i a la finalitat del lloc web, les persones que vulguin informació deuran emplenar el formulari de contacte i els que vulguin comprar a la botiga, hauran d’emplenar i completant el formulari de registre, acceptant les condicions de venda i les condicions d’ús.

Les seves dades seran incorporades en un fitxer automatitzat per a la seva protecció, en atenció al RGPD-UE-2016/679, l’LOPD-3/2018, de garantia dels drets digitals, per el comerç electrònic la LSSI-CE-34/2002, de la actualització, 09/05/2023, la Llei 11/2022, General de Telecomunicacions, la Directiva 2011/83/UE, sobre els drets dels consumidors i la Llei 3/2014, per el que modifica el text refós de la Llei General per la Defensa dels consumidors i usuaris i altres Lleis complementaries, aprovat pel RD 1/2007, amb l’actualització, 29/06/2023.

Consentiment del menor: Segons l’article 6.f, i 8.1, del RGPD-UE-2016/679, i per la LOPD-3/2018, de garanties dels drets digitals, en l’article 84 (protecció dels menor a internet), quan l’interessat sigui un menor de 16 anys, no podrà prestar el seu consentiment per un comerç online que reculli les seves dades personals, aquest tractament només es considerarà lícit si el consentiment l’autoritza els titulars de la pàtria potestat sobre el menor, quan el menor tingui 16 anys complerts, sí seria lícit el seu consentiment.

1. INFORMACIÓ DEL CONTINGUT WEB:

El lloc web: http://ergokids.ddev.site, del qual ERGOKIDS, SL, n’és l’Administrador de la fabricació i vendes online del mobiliari i joguines d’alta qualitat, pensat i dissenyat per a tota la família, la nostra experiència treballant amb escoles bressol, podem oferir-vos la col·lecció Albera Llar a la qual podem adjuntar  la nova col·lecció Encaix amb un nou concepte mobiliari.

Disposem de mobiliari adaptat i ergonòmic, pensat i dissenyat per adequar-se al creixement i les necessitats dels infants i de fàcil instal·lació.

2. PREUS D’ENVIAMENTS:

Els preus que s’indiquen al lloc web inclouen l’IVA, en tots els productes, i el preu dels enviaments dependrà del pes, volum, i distancia. La tarifa quedarà reflectida en el moment de l’acceptació de la comanda en l’apartat de la cistella.

Les comandes realitzades en aquest lloc web i recollides a la botiga, no disposaran de despeses d’enviament.

3. FORMALITZACIÓ DE LES COMANDES:

Amb l’acceptació de les condicions de venda i d’ús web i la confirmació del procés de la compra en l’apartat de la cistella, l’administrador de la web, http://ergokids.ddev.site, enviarà un correu electrònic a l’usuari/client, amb la confirmació dels detalls de la comanda i dels productes adquirits.

4. FORMA DE PAGAMENT:

El client, pagarà amb la moneda d’euro en el moment de realitzar la comanda.

El client, deurà d’abonar l’import corresponent a la seva comanda mitjançant el sistema de pagament: TARGETA DE DEBIT, VISA, MASTERCARD o per TRANSFERENCIA BANCARIA.

En els pagaments fets per transferència bancaria, la reserva no serà efectiva fins a l’ingrés de l’import de la comanda a alguns dels comptes de l’administrador de la web.

L’usuari/client haurà de notificar a l’administrador de la pàgina web qualsevol càrrec indegut o fraudulent en el sistema de pagament utilitzat, mitjançant un correu electrònic a ergokids@ergokids.ddev.site, o per via telefònica,+34 934 607 472, en el menor termini de temps possible; perquè l’administrador pugui realitzar les gestions oportunes.

4.1.MESURES DE SEGURETAT:

El lloc web, http://ergokids.ddev.site, compleix amb la normativa PCI-DSS, de compliment obligatori per les pàgines web que disposen de lloc d’emmagatzematge i processen informació financera sensible, com la targeta de pagament bancàries.

El lloc web, http://ergokids.ddev.site,  disposa de les màximes mesures de seguretat comercialment disponibles en el sector. El servidor segur estableix una connexió de manera que la informació es transmet xifrada mitjançant algorismes de 128 bits a 256 bits, d’aquesta manera, al utilitzar el protocol SSL, “Secure Socket Layer”, que es tracta de  protocols criptogràfics que proporcionen privacitat i integritat en les comunicacions segures entre el client i l’administrador de la web.

5. TERMINIS I DESTINACIONS DE LLIURAMENT DE COMANDES:

ERGOKIDS, SL, efectua els enviaments pels sistemes de transport que millor van per cadascuna de les destinacions, i té un termini de lliurament que s’especifica durant el procés de confirmació de la comanda.

El termini de lliurament habitual de la comanda és aproximadament de 24 a 48 hores, en dies hàbils, tot i que, un endarreriment en el lliurament no serà motiu de penalització. 

Els terminis poden variar per motius logístics o de força major. En cas d’endarreriments en els lliuraments per no disposar d’estoc, l’administrador de la pàgina web informarà als seus clients, així que en tingui coneixement.

L’administrador de la pàgina web no serà responsable dels errors en el lliurament motivats per la introducció d’una adreça del client incorrecta en el formulari de registre de la comanda, ni per la falta de dades de el client.

El lliurament es considerarà efectuat a partir del moment en què es posi la comanda a disposició del client, fet que es materialitza a través del sistema de control utilitzat per l’empresa de missatgeria que du a terme el transport de la comanda.

No es consideraran endarreriments en el lliurament aquells casos en què la comanda hagi estat posada a disposició del client dins del termini i no s’hagi pogut lliurar per causes imputables a el client.

5.1. LLIURAMENTS NO REALITZATS I PÈRDUES DEL PRODUCTE:

Si en el moment del lliurament el client es troba absent, el repartidor deixarà un comprovant de lliurament indicant com procedir per a recollir la comanda.

L’administrador de la pàgina web contracta com a part del servei de lliurament de la comanda a una empresa de missatgeria i altres sistemes que garanteixen que es produeixi el lliurament.

Si passats 5 dies hàbils, després de la sortida per al repartiment de la comanda, el lliurament no s’ha pogut concretar, el client haurà de posar-se en contacte amb l’administrador de la pàgina web i comunicar la possible incidència.

En cas de què el client no ho faci, un cop passin els dies hàbils que tenen estipulats els repartidors des de la sortida a repartiment de la comanda, aquesta serà retornada i el client haurà de fer-se càrrec de les despeses de devolució de la comanda així com de les despeses de gestió associades.

Si el motiu por qual no s’ha pogut dur a terme el lliurament és la pèrdua de la comanda, ERGOKIDS SL, iniciarà una investigació que endarrerirà el lliurament de la comanda, circumstància que l’administrador d’aquest web solucionarà amb el cliente.

5.2.DILIGÈNCIA EN EL LLIURAMENT DE LA COMANDA:

El client haurà de comprovar el bon estat de la comanda davant el repartidor que, per compte de l’administrador de la pàgina web, dugui a terme el lliurament de la comanda sol·licitada. Si posteriorment, un cop revisat(s) el(s) producte(s), el client detecta qualsevol incidència com indicis d’haver estat manipulat o qualsevol desperfecte causat en aquest durant l’enviament, el client es compromet a comunicar-ho el més aviat possible a l’administrador de la pàgina web al telèfon: +34 935 210 670, o via correu electrònic: ergokids@ergokids.ddev.site.

6. DEVOLUCIÓ O DESISTIMENT DE LA COMANDA:

El contingut d’aquestes clàusules de venda web, actuen com a comprovant de la compra entre l’administrador i el client, d’acord amb el Reial Decret Legislatiu, 1/2007, en el seus articles 69, 71 i 76 i la Llei 3/2014, de 27 de març, les compres fetes en aquesta pàgina web es podran cancel·lar i retornar l’import corresponent  i reemborsar sempre que l’usuari/client comuniqui a l’administrador la seva intenció de retornar la comanda, article 104.b, el client disposarà d’un termini de 14 dies naturals per exercir el dret de desistiment i devolució de les compres, des de la recepció dels productes adquirits fins la devolució i arribada a les instal·lacions d’ERGOKIDS SL.

6.1. DESISTIMENT:

El dret de desistiment no s’aplicarà per l’article 103 de la Llei 3/2014, i els seus apartats:

c) El subministrament de béns confeccionats amb especificacions clarament personalitzades personalment.

e) El subministrament de béns precintats que no siguin aptes per ser retornats per raons de protecció de la salut o d’higiene i hagi estat trencat el precinte després del lliurament.

f) El subministrament de béns que despres del lliurament i tenint en compte la seva naturalesa s’hagin barrejat de manera indissociable amb altres béns.

6.2. DEVOLUCIÓ:

L’administrador de la pàgina web, sols acceptarà devolucions que compleixin els següents requisits:

a) El producte ha d’estar en el mateix estat en què es va lliurar i n’ha de conservar l’embalatge i l’etiquetatge original.

b) L’enviament s’ha de fer usant el mateix embolcall on ha estat rebut per protegir el producte.

c) En el supòsit que no es pugi fer amb l’embolcall amb el que es va entregar, el client l’haurà de tornar en un embolcall protector perquè el producte arribi a l’administrador de la web amb les màximes garanties per fer la seva revisió.

d) Cal aportar factura o albarà de l’entrega, explicant el motiu de la devolució.

Per la cancel·lació es deurà informar, el més aviat possible mitjançant escrit i identificant-se amb el DNI o document acreditatiu, al correu electrònic: ergokids@ergokids.ddev.site.  

Si el motiu de la devolució és per culpa de l’administrador de la pàgina web, (el producte és incorrecte o incomplert, no és el sol·licitat, …), l’import de la devolució serà ingressat total o parcialment en atenció al article 107, de la Llei 3/2014. Si el motiu és altre, els costos de la devolució seran a càrrec del client.

Per procedir amb una devolució, cal seguir els passos següents:

1.- Haureu d’informar, com més aviat millor, en dies hàbils al lliurament, i indicar que el producte vol ser retornat.

2.- El client, ha de tornar la comanda pel mateix sistema d’enviament en el qual se li va lliurar la comanda. La devolució la pagarà el client.

L’administrador de la pàgina web, accepta i tracta del devolucions amb el consentiment de les Lleis Nacionals i les Directives de l’UE anteriorment mencionades.

7. REEMBORSAMENT A L’USUARI:

L’administrador de la pàgina web gestionarà l’ordre de devolució seguint el mateix sistema emprat per fer el pagament. El retorn de la devolució, al compte del client, dependrà de l’entitat emissora.

8. LLEI APLICABLE I ARBITRATGE:

Els presents termes i condicions d’ús es regeixen per la legislació espanyola aplicable en la matèria. Per resoldre qualsevol controvèrsia o conflicte que se’n derivi, les parts se sotmeten a la jurisdicció dels tribunals de BADALONA,  la ciutat origen de ERGOKIDS SL, empresa propietària del lloc web, llevat que la llei imposi una altra  jurisdicció.

8.1.RESOLUCIÓ DE CONFLICTES:

Per la Llei, 7/2017, de 2 de novembre, a l’Article, 40.5, per la que s’incorpora a l’ordenament  jurídic espanyol la Directiva, 2013/11/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de maig, a l’Article, 5.1, relatiu a la resolució alternativa de litigis en matèria de consum: Plataforma de resolució de litigis en línia: (clica aquí).

9. POLÍTICA DE PRIVACITAT:

ERGOKIDS SL, informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, oposició, supressió, limitació i portabilitat. Aquests drets es podran exercir per qualsevol mitjà que deixi constància del seu enviament i de la seva recepció, a l’adreça: AVINGUDA ALFONS XIII, 72, Codi Postal: 08912, Localitat: BADALONA, Província: BARCELONA, Correu electrònic: ergokids@ergokids.ddev.site, aportant fotocòpia del DNI o documentació alternativa que acrediti la identitat de l’usuari.

Actualització: 10/11/2023